Elektriker/Utbildningar

Utbildningar för att bli elektriker

Det finns flera vägar att gå om man vill utbilda sig till elektriker. Om man redan i unga år är intresserad av yrket finns möjlighet att läsa till elektriker under gymnasiet, genom gymnasieskolans El- och energiprogram med inriktning Elteknik. Men det finns även många andra vägar att gå, som t.ex. genom yrkesutbildningar för vuxna eller att gå som lärling hos en verksam elektriker.

Framtidsutsikt och genomsnittslön för yrket elektriker

Elektriker (främst installations- och serviceelektriker) är ett något av ett bristyrke och efterfrågas i stort sett över hela Sverige. Enligt prognoser från Arbetsförmedlingen kommer konkurrensen om lediga jobb att vara låg under kommande år, och en utbildad elektriker har goda möjligheter till att finna ett arbete. Genomsnittslönen för en elektriker ligger på ca. 33-34000 kr före skatt, enligt SCB.

Elektriker genom gymnasieskolan

Om du är intresserad av att läsa till elektriker genom gymnasieskolans El- och energiprogram med inriktning Elteknik finns möjlighet till detta vid många gymnasieskolor runt om i Sverige, se här för ett stort urval av utbildningar: gymmnasieprogram för att bli elektriker.

Elektriker genom kommunal vuxenutbildning

Om du vill studera till elektriker som vuxen finns väldigt många möjligheter till detta, dels genom komvux och yrkesutbildningar, men man kan också gå som lärling hos en verksam elektriker. Lernia erbjuder t.ex. en komvuxutbildning till installationselektriker, Nackademin har en utbildning till elingenjör konstruktion och Yrkeshögskolan i Karlstad erbjuder en utbildning till Industriell elektroniktekniker. Det finns givetvis många fler exempel på utbildningar, dessa är bara ett urval.

Elektriker som byter ut elutrustning

Elektriker som arbetar med en elinstallation