Alla elektriker i Sverige

Välkommen till Elektriker.xyz! Denna sida är dedikerad till yrket elektriker. Här sammanställer vi dels fakta om själva yrket elektriker, men även mer information kring hur man kan göra för att utbilda sig till elektriker. Vi tillhandahåller också en katalog och ett register över alla elektriker i Sverige. Utöver detta har vi även integrerat en koppling mot Arbetsförmedlingen som gör att vi också kan lista lediga elektrikerjobb i hela Sverige.

Vad gör en elektriker?

En elektriker är en typ av hantverkare som arbetar med installation av elektriska anläggningar, som t.ex. installation av elektrisk konsumentutrustning såsom strömuttag, armaturer för belysning, kabeldragning genom väggar och mycket mer. Man brukar vanligtvis dela in elektriker i fyra olika typer av elektriker; installationselektriker som i huvudsak arbetar med elinstallation i nybyggnationer, serviceelektriker som arbetar med redan befintliga elanläggningar i form av utbyggnad eller service/reparation, industrielektriker som jobbar vid industrier eller fabriker av olika slag samt svagströmselektriker (även kallat kommunikationselektriker) som arbetar med svagströmsinstallationer såsom tele, data och olika larmsystem.

Auktorisation för att utföra elinstallationer

Hur en elektriker har rätt att utföra elinstallationsarbete är någonting som är reglerat genom lagen, närmare bestämt elsäkerhetslagen. Den senaste versionen av lagen togs i bruk den 1 juli 2017 och innebär ett helt nytt system för vilka krav som ställs på den som utför elinstallationer. Exempelvis får elinstallationsarbete som avser att installera, ändra eller reparera en starkströmsanläggning (i princip) endast utföras av en auktoriserad elinstallatör.

När det gäller auktorisation för att utföra elinstallation utfärdar Elsäkerhetsverket olika auktorisationer beroende på kunskapsnivån hos utföraren:

  • Auktorisation A: Fullständig auktorisation som gäller för alla elinstallationsarbeten.
  • Auktorisation AL: Står för Auktorisation Lågspänning, och innebär att man är auktoriserad att utföra elinstallationsarbete i anläggningar för högst 1 500 Volt DC eller 1 000 Volt AC.
  • Auktorisation B: Står för Begränsad auktorisation, och innebär att man är auktoriserad att utföra elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar enligt följande kriterier:
    • 1: Installera och flytta uttag, ljusarmaturer och elkopplare med tillhörande kablage.
    • 2: Ansluta fast elektrisk utrustning som förbrukar el, med tillhörande don, samt även förläggning och anslutning av kablar som tillhör dessa don.
    • 3: Koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el, med tillhörande don och kablage.
Elektriker som arbetar med kopplingar

Elektriker som arbetar med en elinstallation

Lediga jobb som elektriker

Här på Elektriker.xyz har vi även en sektion där vi listar lediga elektrikerjobb. Denna sektion uppdateras i realtid med hjälp av data från Arbetsförmedlingen, och man kan filtrera ned på Sveriges olika län. Oftast finns det en hel del jobb utlysta samtidigt, men ibland räcker det även att bara kolla på kategorisidan där vi listar ett urval av alla lediga jobb som elektriker i hela Sverige.

Utbilda sig till elektriker

Det finns flera sätt att utbilda sig till elektriker, både på gymnasial nivå och eftergymnasial (yrkes-) nivå. Du kan läsa mer om detta på våra sidor om att utbilda sig till elektriker.

Felaktig/saknad info?

Om någon information på denna sida är felaktig eller om det saknas en elektriker i vårt register, kan ni enkelt kontakta oss genom att klicka på knappen här intill så fixar vi det felaktiga eller lägger till det företag som saknas på en gång!